Gizarteratze-zerbitzuaren bidez, pertsona migratzaileak, errefuxiatuak, asilo-eskatzaileak eta aberrigabeak artatzen ditugu, egoera bereziki zaurgarrian daudenak, bazterkeria egoeran edo egoteko arriskuan daudenak edo arreta espezializatua behar dutenak, hala nola: etxebizitzarik gabeko gazteak, adingabeak ardurapean dituzten ama bakarreko familiak, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak, asilo-eskaera ukatu dieten pertsonak edo estatuko harrera-programan ezarritako baldintzetatik kanpo geratzen direnak.

Migratzaile eta errefuxiatuentzako arreta programa

Laguntza eskaintzen dugu harrera-gizartean sartzeko prozesuan, honako zerbitzu hauen bidez:

  • Informazioa eta orientazioa baliabide publikoei eta Zehar-Errefuxiatuekintik kanpoko baliabide pribatuei buruz.
  • Informazioa, orientazioa eta laguntza, prestazio ekonomiko publiko, pribatu eta propioak izapidetzeko.
  • Taldeentzako tailerrak gai sozialei buruz (eskubide sozialak, osasuna, inguruneko baliabideak, oinarrizko terminologia soziala).
  • Banakako arreta sozial pertsonalizatua.
  • Barne- eta kanpo-baliabideetara bideratzea.
  • Etxebizitza bilatzeko laguntza.
  • Orientazioa prestakuntza- eta lan-ibilbideetarako.

Gazte estrategia

Zehar-Errefuxiatuekinn uste dugu beharrezkoa dela estrategia bat izatea EAEko gazteen egoerari erantzuteko. Egoeraren analisi sakona egin ondoren, ikus dezakegu antzekoa dela hiru lurraldeetako egoera, neurri handiagoan edo txikiagoan. Gazte askok gizarte-erakundeetara jotzen dute, ezin baitituzte beren eskakizunak zerbitzu publikoen bidez konpondu. Gazte horiek ez dute egonkortasunik etxebizitza arloan, eta haietako asko kalean daude. Egoera horrek zaildu egiten du haien gizarteratze-prozesuetan lanean jarraitzea. Errealitate horren aurrean, honako ekimen hauek osatzen dute Zehar gazte estrategia:

Hemen programa

2006. urtean, Harresiak Apurtuz, elkarteko (etorkinei laguntzeko Bizkaiko GKEen koordinatzailea) Adingabeen Batzordeak, ikusi zen hautsi egiten zirela bakarrik zeuden migratzaile adingabeen (gaztelaniazko siglekin, JENAS) ibilbideak. Gazte horiek, adin-nagusitasuna bete eta Adingabeen Zentroetan tutoretzapean egon ondoren, ez zituzten betetzen Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako Emantzipazio Programetan parte hartzeko eskatutako baldintzak. Adin-nagusitasuna betetzean ez zuten laguntzarik jasotzen, eta, hala, eten egiten ziren haien gizarteratze-prozesuak.

Gainera, kasu batzuetan, haien egoera juridiko/administratiboa erregularizatu gabe zegoen, eta/edo izapide-fasean zegoen bizileku-baimena berritzeko prozesua.

Inguruan sarerik izan gabe, etxegabe bihurtzen ziren edo behin-behinean hartzen zituzten aldi baterako udal-baliabideetan.

Errealitate horren aurrean, batu egin ziren gazte migratzaileen gizarteratze-prozesuetan adituak diren hainbat erakunde, hausnartzeko, diagnostikatzeko eta gazteentzako arreta beharra asetzeko Ekintza Plan bat gauzatzeko.

Gaur egun partzuergoa osatzen duten entitateek, Hemen programa gauzatzen dutenek, esperientzia handia dute esku-hartze, prestakuntza, intzidentzia, migrazio eta gazteei dagokienez. Hona hemen entitateak:

    

      

Erain 2012an eta Margotu Elkartea 2015ean sartu ziren partzuergoan, entitate laguntzaile gisa.

 

2008tik gaur egun arte, Zehar-Errefuxiatuekin izan da Partzuergoko burua.

Arreta Espezifikorako Programa gisa definitzen da Hemen, eta bakarrik zeuden migratzaile adingabe izandako gazteei zuzenduta dago, alegia, Haurren Zerbitzutik irten ondoren, gazte estrategiaren gainerako baliabideak eskuratzen ez dituztenei. Programak artatzen dituen pertsonen profil nagusiak bakarrik dauden gazte migratzaileak dira, Bizkaiko adingabeen zentrotik irtetean 12 hilabetetik beherako egonaldia dutenak.  Gazteek 12 hilabeteko egonaldia gainditzen badute, gazte estrategiaren parte diren beste entitate batzuetara bideratzen dira.

Informazio eta orientazio programa

Gizarte-langileen lantalde bat daukagu, Bizkaiko lurralde historikoan baztertuta dauden 18 eta 23 urte bitarteko gazte migratzaileak gizarteratzeko prozesuetan laguntzen dutenak.

Goihabe programa

2016an hasi zenetik, Zehar gauzatu du Bizkaiko Foru Aldundiaren programa hau, Gurutze Gorria, Caritas, Ellacuría Fundazioa eta Lagungo Fundazioarekin batera. Programa horri esker, urte hauetan zehar, ZEHAR modu prebentiboan esku hartu ahal izan dugu, eta gizarteratze-ibilbideen jarraipena bermatu dugu nazioarteko babesa eskatzen duten pertsona zaurgarrienen kasuetan (asilo-eskatzaileak eta onuradunak, harrera-sistematik atera badira edo hortik kanpo badaude, eta/edo nazioarteko babes-eskaera ukatu badiete).

Gure lanaren ardatza onuradunen autonomia sustatzea izan da, Ongizate Sistema Publikorako sarbidean eta gizarteratzeko eta laneratzeko bidean lagunduta.

Programa hau kokatzen den integrazio-prozesuan, pertsonen garapen integrala sustatzeko lan egiten dugu. Hala, garapen integral gisa, zera ulertzen dugu: pertsonen alderdi bio-psiko-sozialak eta ekonomikoak barne hartzen dituen eraikuntza-prozesua, aukera-berdintasunean eskubideak eta betebeharrak gauzatzea ahalbidetuko duena eta pertsona guztien hazkundea, independentzia eta duintasuna bultzatuko dituena.

Eraldaketa soziala nahi dugu, eskubide osoak dituzten herritarrak aitortuko dituena, kulturarteko bizikidetzatik abiatuta. Horretarako, pertsona bakoitza bere prozesuaren benetako protagonista izatea sustatzen da, esku-hartzeen bidez ahalduntzea sustatuz.

Beste Bi plataforman parte hartzea

Zehar-Errefuxiatuekintik Beste Bi plataforman  parte hartu dugu hasieratik, kezkatuta baikaude nazioarteko babes eskatzaileen eta migratzaile etxegabeen kopuruaren gorakadarekin. Bizkaiko 20 entitate sozial baino gehiagoren lan-eremua da, eta etxegabeen eskubideak defendatzen ditu.

Beste Bi plataformaren jardunak hiru ildo nagusi ditu:

  • Kalean hiltzen diren pertsonen heriotzak salatzea eta etxegabeen kolektiboa ikusaraztea.
  • Eragin politikoa. Etxegabetasunaren aurkako politikak diseinatzerakoan, estrategia eta helburu argiak sustatzea.
  • Sentsibilizazio-ekintzak, gaia publikoki kokatzen duten kanpainen bidez.

Parte hartu dugun kanpaina batzuk:

 Urretxindorra mentoretza sozialerako programa

Urretxindorra Gasteizen garatzen den mentoretza sozialeko programa bat da. Alde batetik, mentoreek parte hartzen dute: ikasten edo lan egiten duten eta aisialdi osasungarria praktikatzen duten 19 eta 30 urte bitarteko gazteak. Bestalde, mentoratuak: nerabezaroaurrean dauden haurrak, beren familiekin batera migrazio-prozesu bat bizitzen ari direnak.

Adingabe horiek kalteberatasun-egoeran daude, eta, beraz, programaren helburua da mentoreek, beren esperientziaren eta ezagutzen bidez, beren mentoratuei laguntzea, hazkunde pertsonaleko prozesu baten bitartez.

Bikoteak astean behin elkartzen dira aisialdiko jarduerak egiteko. Gainera, hiru hilean behin, programan parte hartzen duten pertsona guztiak elkartzeko jarduerak egiten ditugu.

Topaketak aisialdi testuinguru batetan egiten direnez, bikoteen arteko lotura sortzea lortu nahi da, baita kolektibo horretan aisialdi osasungarria sustatzea ere.

Programaren diptikoa hementxe kontsultatu dezakezu.