CEAR-Euskadik psikologo talde bat du. Zerbitzu honen helburu nagusia da pertsonari laguntza ematea jasandako kaltearen ondoren bere burua berregiteko eta bizitakoa barneratzeko, bere bizitzari zentzu berri bat eman diezaion, aurrekoa erabat hautsi baita. Horretarako, arreta psikologikoa lantzen da, honako ikuspegi hauetatik: psikosoziala, erresilientea, osasunaren ikuspegi osoa eta ikuspegi indibidual-taldekoa. 

Banakako terapiaz gain, lantegi partizipatiboak egin zituzten, honako arlo hauek lantzeko: osasun integrala, loaren higienea eta gimnasia emozionala. Lantegi horietan, honako hauek ere lantzen dira zeharka: talde-kohesioa, konfiantza eta segurtasuna, eta pertsonen arteko harremanak.

Beste alde batetik, piskologia taldeak lankidetza estuan jardun du Bizkaiko Sare Psiko-solidarioarekin. 2017an jarri zen abian sarea, eta, haren bidez, psikologiaren alorreko langileek, modu boluntarioan eta solidarioan, arreta psikologikoa ematen diete kolektiboko pertsonei, zerbitzuan itxaro-zerrenda sortzen denean.