(más abajo en castellano)

URTEROKO ARRAZAKERIAREN KONTRAKO MANIFESTAZIOA

MARTXOAREN 22A, OSTIRALA, 19:30ETAN

ARRIAGA PLAZA

Bilbo

Ekonomiari eta gizarteari dagokion edozertan nozitzen ari garen murrizketa politika arazo latzak ari da sortzen herrialde honetako langile jendearen baitan, edozein delarik jende horren sorlekua.

Langabetuen kopurua 6 milioitik gora ipini da; horietatik 4,7 milioi espainiar naziotasuna dutenak dira, eta 1,3 milioi egoiliar atzerritarrak ditugu. Gero eta gehiago dira lanean ari litezkeen kide guztiak langabezian dituzten familiak. Gero eta gehiago dira enplegua berregituratzeko planak, baita banakako kaleratzeak ere; 2012an sinatu diren kontratuen %90 aldi baterakoak dira, nola naziotasun espainiarra duten pertsonen kasuan hala egoiliar atzerritarren kasuan. Gero eta gehiago dira erakunde humanitarioen laguntasunaren beharra duten pertsonak; Estatuan etxerik gabe eta kale gorrian bizi beharrean aurkitzen diren 23.000 pertsonen %45,7 atzerritarrak dira, eta lanik gabe geratu izana da kalean geratu izanaren zergati nagusia. Gero eta gehiago dira jangela sozialak eta logela sozialak erabiltzen dituzten pertsonak. Gero eta gehiago dira oinarrizko premiei aurre egiteko zailtasunak edo ezintasuna duten familiak. Osasungintzaren erreformak, botiken ko-ordainketa ezartzeaz gain, anbulatorioetako arretarik gabe utzi ditu erroldatuta egon arren egoera ez-arauzkoan aurkitzen diren atzerritarrak bederatzi Erkidego Autonomotan, 2000. urteaz geroztik aitortua zuten arren osasungintzako arreta jasotzeko eskubidea.

Krisi garaiak, askotan, aproposak izaten dira hor-konponeko jarrerak azalarazteko, geure sufrikarioen erruak geu baino okerrago daudenen bizkar botatzeko, bertakoen lehentasuna aldarrikatzeko, atzerritarren diskriminazioa onartzeko edota eskatzeko, pentsatuz haiek diskriminatuz gero beharbada geu salbatu egingo garela. Langabeziaren errua ez da immigrazioarena, eta haien lanbidea edota gizarte zerbitzuak urrituz ez dira salbatuko beren burua bertakotzat jotzen dutenenak, hau da, lehentxeago iritsi zirenenak, horixe baita hein handi batean bertakotasuna.

Murrizketak, eskubide sozialen galera eta bizitzeko baldintzak hondatzea denon arazo dira, eta gutako bakoitza nongoa denarekin zerikusirik ez dute. Eta bakoitzaren naziotasunari begira egon gabe egin behar diegu aurre beheratze, murrizketa eta eskubide galera horiei guztiei.

Egoera honetatik ez gara aterako diskriminazioak eginez eta bertakoentzat lehentasunak eskatuz. Pertsona guztion elkartasunez irtengo gara, bakoitza non jaioa den edota zein naziotasun duen aintzakotzat hartu gabe, hondatzen ari zaizkigun bizi-baldintza eta galtzen ari garen lan eta gizarte-eskubide horien alde hobeto borrokatzeko gai izango garelako horrela.

Hau guztia dela eta, bai manifestuari bai manifestazioari atxikipena eskatzen dizuegu. Deialdi hau ahalik eta gehien zabaltzea eskertzen dizuegu. Mila esker zuen arretagatik.

Atxikimenduak: info

MANIFESTACIÓN ANUAL CONTRA EL RACISMO:

VIERNES 22 DE MARZO A LAS 19:30

PLAZA DEL ARRIAGA

Bilbao

La política de recortes en materia económica y social está causando múltiples problemas entre las capas trabajadoras de este país, sea cual fuere su origen nacional.

El número de parados supera ya los 6 millones de personas, de las que 4 millones setecientos mil tienen nacionalidad española y 1 millón trescientos mil son extranjeros residentes. Aumenta el número de familias en las que todos los miembros en edad de trabajar están en paro. Aumentan los expedientes de regulación de empleo y los despidos individuales. El 90% de los contratos de trabajo que se han firmado durante el año 2012, tanto de personas con nacionalidad española como de extranjeros residentes, son temporales. Crece el número de personas que necesitan ser atendidas por organizaciones humanitarias. De las 23.000 personas que están sin hogar y viven en la calle en el conjunto del Estado, el 45,7% son extranjeras, y la principal causa por la que se han quedado en la calle es la pérdida del trabajo. Aumenta el número de usuarios de comedores sociales y locales sociales para dormir. Aumenta el número de familias que tiene dificultades para hacer frente a las necesidades más elementales. La reforma del sistema sanitario, además de implantar el copago farmacéutico, ha dejado fuera de la atención ambulatoria a las personas extranjeras en situación irregular empadronadas en 9 Comunidades Autónomas, aunque desde el año 2000 tenían reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los autóctonos.

Los tiempos de crisis, en muchas ocasiones, son propicios al sálvese quien pueda, a echar la culpa de nuestros sufrimientos sobre la espalda de aquellos que están peor que nosotros, a reclamar la preferencia nacional, a admitir y pedir que se discrimine a los extranjeros pensando que si se les discrimina a ellos y ellas, tal vez nos salvaremos nosotros. Ni la inmigración tiene la culpa del paro, ni discriminándoles en el empleo o en las prestaciones sociales se salvarán quienes se consideran autóctonos, en definitiva, los que llegaron antes, pues en eso consiste una buena parte de sentirse autóctono o autóctona.

Los recortes, la pérdida de derechos sociales y el deterioro de las condiciones de vida nos afecta a todos y a todas, sin distinción de nacionalidad. Y sin distinción de nacionalidad nos tenemos que oponer a estos recortes y pérdida de derechos.

No es discriminando, no es reclamando preferencias o prioridades nacionales como saldremos de esta situación. Es la unidad de todas las personas, más allá de donde haya nacido cada cual o de la nacionalidad que tenga, la que nos permitirá oponernos en mejores condiciones al deterioro de las condiciones de vida y la pérdida de derechos sociales y laborales.

Por todo ello, os pedimos la adhesión al manifiesto y a la manifestación, de la que nos gustaría que hicieseis la máxima publicidad posible. Muchas gracias por vuestra atención.

Adhesiones: info

Bizkaiko Sos Arrazakeria – SOS Racismo

Lapurdi, 7

48012 Bilbao

tel. 944790310

www.sosracismo.org

manifiesto mani contra el racismo 2013.doc