Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí

Ideia

2004 urtean Crac Partaidetza-hezkuntzako kolektiboak eta Acudex-ek (Extremadura) topaketa abiatu zuten partaidetza zer den hausnartzeko modu kolektiboan.

La idea

En el año 2004 el Colectivo de educación para la participación Crac y Acudex (Extremadura) pusieron en marcha un encuentro de participación para que de manera colectiva pensásemos en qué es esto de la participación.

Harrezkeroztik, 2013ra bitarte, sei topaketa egin dira. Aurten zazpigarrena izango da, eta bertan erakundeen EZ-LEKUA-ren inguruan hausnartuko dugu. Desde año hasta 2013 se han realizado seis encuentros. Este año será el VII, en el que pensaremos en torno al NO LUGAR de las organizaciones.
Nondik abiatzen gara De dónde partimos
EZ-LEKUTIK eta EZ-ONDORIOETATIK abiatzen gara. Egungo unea ondokoek irudikatzen dute batik bat: aniztasunak, fokatze ezak, paradigma ezagunen erantzun ezak, zalantzak, sormenak, beldurrak, itxaropenak. Zaila da topiko batetik, leku komun batetik, hainbeste matazen hariak elkartuko dituen biltzaile batetik abiatzea. Esperientzia berriak biderkatzen dira, ustez guztia esanda zegoen bide horiek ireki egiten dira eta inork ez dauka oso argi nora goazen, ezta non gauden ere. Partimos del NO LUGAR y de las NO CONCLUSIONES. Si algo caracteriza el momento actual es la diversidad, el desenfoque, la falta de respuesta desde los paradigmas conocidos, la incertidumbre, la creatividad, el miedo, la esperanza… Es difícil partir de un tópico, de un lugar común, de un aglutinador que recoja los diferentes hilos de tantas madejas. Se multiplican experiencias nuevas, se abren caminos donde parecía que estaba todo dicho y nadie tiene demasiado claro hacia dónde vamos, ni tan siquiera dónde estamos realmente.
Zergatik nahi dugu zuen partaidetza Por qué queremos que estéis
Aurretik gugandik gertu dauden elkarteekin eta mugimenduekin egon nahi genuelako partaidetza aukerak bateratzeko, baita gune komun sortzeko ere esperientziak eta jardute onak biltzen hasteko, hainbat erakunderen aurretiko auto-diagnostikotik abiatuta. Porque queremos tener un encuentro previo con asociaciones y movimientos cercanos a nosotras en el que unificar las posibilidades de participación, y crear un espacio común donde comenzar a sumar experiencias y buenas prácticas desde el auto-diagnóstico de las distintas organizaciones.
Zertara gonbidatzen zaituztegu A que os invitamos
Elkarrekin amestera eta ez-ondorioen bitartez zerk mugiarazten zaituen, iradokitzen dizuna, zeure buruari galdetzen diozuna ikusteko modu askean adierazita. A soñar juntas y ver a través de las no conclusiones lo que te mueve, lo que te sugiere, lo que te interroga, expresándolo libremente.
Zer proposatzen dizuegu Qué os proponemos
Tailer honetan parte hartzea, Bilboko beste erakunde batzuekin batera eta, nahi izanez gero, Zaragozara etortzea. Que nos acompañéis en este taller con otras organizaciones en Bilbao y, si queréis, vengáis a Zaragoza.
Non eta noiz egingo dugu Dónde y cuando lo haremos
Martxoaren 20an, 17:30etik 20:30era, boluntako lokaletan. El 20 de marzo de 17:30 a 20:30 en los locales de bolunta.
Zer eskatzen dizuegu Qué os pedimos
Mezu elektroniko bat zuen izenarekin eta erakundearenarekin. Baita gogoa, ilusioa eta gogoa gainerakoekin partekatzea ere. Un mensaje electrónico con vuestro nombre y la asociación de la que venís. Ilusión y ganas de compartir con otras y otros.
Zer bidaltzen dizuegu Qué os mandamos
Gonbidapen hau, eta aurreko tailerren dokumentuak. Esta invitación y documentación de los talleres anteriores.
Nola amaitzen dugu Cómo terminamos
Zuen parte-hartzea eskertzen, guzti hau egitea ahalbidetzen duzuelako. Agradeciéndoos vuestra asistencia para hacerlo posible.
Nortzuk gara Quienes somos
Minerva Leon eta Maria Gutierrez (boluntako lantaldea) Minerva León y Maria Gutiérrez (equipo bolunta)
mleon / mgutierrez