Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí
euskera

Todo el mundo es inmigrante

Presentación del proyecto de educación intercultural y del audiovisual «La vida de Alex»
Presenta:

Dirección General de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Ponentes:

· Fermín Barceló. Ex-responsable del área del menor del Ararteko.

· Itsaso Sáez. Programa Hemen.

· Bruna Nunes. EDEX Centro de Recursos Comunitarios.

· Jóvenes protagonistas del proyecto.

Lugar:
Sala de Conferencias de la Universidad de Deusto. Avenida de las Universidades, 24
Bilbao.
Día:
3 de mayo de 2011
Horario:
18:00 a 20:00
Una iniciativa de:
Logo EDEX
Con la colaboración de:
Universidad de Deusto
Y el apoyo de:
Diputación Foral de Vizcaya

Presentación

El proyecto «Todo el mundo es inmigrante» es una iniciativa que fusiona el uso de diferentes recursos para la comunicación en el ámbito socioeducativo con la promoción del diálogo intercultural y la participación ciudadana.

Durante cinco meses, menores y jóvenes en contexto de migración sin referente familiar han participado de un Taller de creación audiovisual. Durante este proceso formativo reflexionaron sobre su proyecto migratorio, sus expectativas y sus sentimientos respecto a la sociedad de acogida. A partir de esta reflexión, idearon cómo la creación de un audiovisual les podría ayudar en su proceso de integración.

A través de esta Presentación pretendemos dar a conocer este trabajo y realizar un acercamiento a la realidad de este colectivo en nuestra comunidad. Uno de los resultados de este proceso ha sido la realización del audiovisual “La vida de Alex” que será presentado por sus jóvenes protagonistas y distribuido entre las personas participantes en este evento.

Más información

Bruna Nunes
944 276 420
intercultural

Inscripción

La participación es gratuita. Puedes realizar tu inscripción online, o cumplimentando el boletín de inscripción adjunto y enviándolo:

  • Por fax
  • Por e-mail paula

También puedes realizar tu inscripción telefónicamente:

Paula Arellano
944 425 784

fin.gif
Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: proyectos.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a proyectos con sus datos actualizados.
Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen
castellano

Guztiok etorkinak gara

Kultura arteko heziketa proiektuaren eta «Alexen bizitza» ikus-entzunezkoaren aurkezpena
Aurkezlea:

Bizkaiko Foru Aldundiaren Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusia.

Hizlariak:

  • Fermín Barceló. Arartekoaren adingabeen arloko arduradun ohia.
  • Itsaso Sáez. Hemen Programa.
  • Bruna Nunes. EDEX Baliabide Komunitarioen Zentroa.
  • Proiektuan protagonista diren gazteak.
Lekua:
Deustuko Unibertsitateko Hitzaldi Aretoa. Unibertsitateen etorbidea 24. Bilbao.
Eguna:
2011ko maiatzaren 3a
Ordua:
18:00etatik 20:00etara
Ekimenaren arduraduna:
Logo EDEX
Laguntzailea:
Universidad de Deusto
Babeslea:
Diputación Foral de Vizcaya

Aurkezpena

“Guztiok etorkinak gara” proiektua gizarte eta heziketa esparruan komunikaziorako baliabide desberdinen erabilera eta kultura arteko elkarrizketa nahiz herritarren parte-hartzea uztartzen dituen ekimena da.

Bost hilez, familia-erreferenterik gabeko migrazio-testuinguruko adingabeek eta gazteek ikus-entzunezko sorkuntzarako tailer batean parte hartu dute. Prestakuntza prozesu horretan, euren migrazio-proiektuari, euren itxaropenei eta harrera-gizarteari dagokionez dituzten sentimenduei buruzko gogoeta egin zuten. Gogoeta horretan oinarrituta, ikus-entzunezko batek beraien integrazio prozesuan nola lagunduko zien pentsatu zuten.

Aurkezpen honen bitartez, lan hori ezagutarazi nahi dugu, eta, era berean, kolektibo honek gure erkidegoan bizi duen errealitatera hurbildu nahi dugu. Prozesu horren emaitzetako bat “Alexen bizitza” ikus-entzunezkoaren sorrera izan da; hain zuzen ere, ikus-entzunezkoa protagonista gazteek aurkeztuko dute eta ekitaldian parte hartzen duten pertsonen artean banatuko da.

Informazio gehiago

Bruna Nunes
944 276 420
intercultural

Izen-ematea:

Parte-hartzea doakoa da. Izen-ematea online egin dezakezu, edo, bestela, honekin batera banatutako izen-emate txostena bete eta bidalita:

  • Faxez
  • Posta elektronikoz paula

Era berean, telefonoz ere eman dezakezu izena:

Paula Arellano
944 425 784

fin.gif
Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: proyectos.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: proyectos.

boletin_inscripcion.pdf
Programa.pdf