Jardunaldia
IKT-ak Berrikuntza
Sozialerako
Elkartekintza Sarean 2012
Jornada
TIC para la
Innovación Social
Elkartekintza Sarean 2012
Mugimendu sozial, erakunde edo ekimen bateko kide
bazara, eta Informazio eta Komunikazioaren Teknologiak erabiliz zure arrastoa gizartean uzten jarraitu nahi
baldin baduzu, gonbidapen bat daukagu zuretzako.
Izan ere, datorren abenduaren 13anzure intereseko ekitaldi bat ospatuko baitugu arratsaldeko 16.00etatik 20.00etara, Bilboko Zorrozaurre auzoan Zawp proiektuak duen 6 Pabiloian.
Azken hiru urteetan, ELKARTEKINTZA proiektuak pertsonen, erakundeen eta ezagutzen arteko harremanak indartzen lagundu du. Teknologia berrien muga eta indarguneak baliatuz, erakunde solidarioek eraldatze
soziala modu errazagoan egitea izan du helburu.
Denbora tarte honetan, modu presentzialean elkartzeko espazioak, esperientziak batzen dituen blog bat, sare sozialetan egindako parte-hartzeak eta 40 erakundetik etorritako profesionalentzako bideratu ditugun
bi formakuntza proposatu ditugu.
Une hauetan, bigarren ekitaldia ixten ari gara
eta esperientzia hauetan guztietan aurkitzen ditugun
indar-ideien inguruan gogoeta bat egitera gonbidatu
nahiko genizueke.
Lan-saioa
Saioko lehenengo zatia 16.00etatik 18.00etara izango
da eta guztion parte-hartzea eskatuko duten lantegi ezberdinak antolatuko ditugu. Bertan, orain arte pilatu ditugun esperientzia eta ikasketak komunean jarriko ditugu, gure arteko sarea ehuntzen jarraitzen eta ezagutza berriak egituratzen ditugun bitartean.
Ikasketa-prozesua ahalbidetzeko, antolatzen den mahai bakoitzean gaia ondo ezagutzen duen, eta gogoeta erraztuko duen, dinamizatzaile bat egongo da.
1. Gure erakundeetako barneko parte-hartzea.
2. Kolaborazioa eta sareen eraikuntza.
3. Gure proiektuaren inguruan sortzen den komunitatea
eta gure akzioen difusioa.
4. Ezagutzaren kudeaketa eta informazioa.
5. Gurekin lan egiten duten pertsona eta komunitateen artean ematen den promozio pertsonal eta kolektiboa.
Lan honen ostean, denok batera askari eder bat hartuko dugu eta, azkenik, 18.30etan, «Los Sánchez» talde katalandarraren eskutik «Alaska 2099» antzerkiaz gozatzeko parada bikaina izango dugu.
Si eres parte de un movimiento social, organización
o iniciativa que busca impactar en la sociedad y tienes,
o te planteas tener, como aliadas a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, te invitamos a participar en esta jornada el próximo día 13 de diciembre en jornada
de tarde de 16.00 hasta las 20.00 en los locales del
Pabellón 6 dentro del proyecto Zawp
en el barrio
de Zorrozaurre en Bilbao.
En los últimos tres años el proyecto ELKARTEKINTZA
ha puesto en relación a personas, organizaciones y conocimientos siempre buscando los límites y potencial
de las nuevas tecnologías al servicio de los objetivos
de transformación social propios de las organizaciones solidarias.
En este tiempo hemos promovido espacios de encuentro presencial, un blog recogiendo experiencias significativas, conversaciones en diferentes redes sociales y dos propuestas formativas en profundidad con la participación de alrededor de unas 40 organizaciones.
Estamos cerrando la segunda de estas ediciones y queremos invitaros a reflexionar sobre algunas de las ideas fuerza que nos vamos encontrando en las diferentes experiencias.
Plan de trabajo
De 16.00 a 18.00 trabajaremos en talleres simultáneos poniendo en común nuestras experiencias, aprendizajes, buscando tejer red y construir nuevo conocimiento.
Cada una de estas mesas estará dinamizada por una persona conocedora del tema y que facilitará la reflexión.
1. La participación interna en nuestras organizaciones.
2. La colaboración y construcción de redes.
3. La construcción de comunidad entorno a nuestros proyectos y la difusión de nuestras acciones.
4. La gestión del conocimiento y la información.
5. La relación de promoción personal y colectiva
de las personas y comunidades con las que trabajamos.
Tras este trabajo tomaremos un lunch y por último,
a las 18:30, disfrutaremos de la representación teatral«Alaska 2099» de la compañía catalana «Los Sánchez».
Ordutegia & Aktibitatea
Zawp proiektuak duen 6 Pabiloian
Horario & Actividad
Locales del Pabellón 6 del proyecto Zawp
IKT-ekin harremanetan jartzeko lantegi irekiak
(16:00-18:00)
Talleres en abierto poniéndonos en relación
con las TIC
(16:00-18:00)
Batez ere, mugimendu sozialetan, erakundeetan
eta ekimenetan aritzen diren pertsonei zuzendua
Dirigido a personas de movimientos sociales, organizaciones e iniciativas
«Alaska 2099» antzezpena(18:30-20:00)
Obra de teatro «Alaska 2099» (18:30-20:00)

Harreman.: María Gutiérrez
mgutierrez
tlf. 688 806 298
Contacto: María Gutiérrez
mgutierrez
tlf. 688 806 298
Zure zain geratzen gara! ¡Te esperamos!