ZEHAR errefuxiatuekin y SOS Racismo presentan, para su libre descarga, un estudio sobre discriminación de personas migrantes y refugiadas en su acceso a la vivienda en Bilbao. Los resultados muestran la existencia de un doble listado de viviendas en alquiler: las personas autóctonas reciben un 80% más de ofertas de pisos que las personas de origen extranjero.

El pasado mes de mayo de 2011, SOS Racismo y ZEHAR errefuxiatuekin deciden unir su trabajo de denuncia pública y sensibilización social en materia de acceso a la vivienda con el objetivo de sacar a la luz pública el debate sobre la discriminación de la población migrante y refugiada en esta materia.

Esta publicación es el resultado de cinco meses de contraste con personas expertas y fuentes públicas de información, así como de una observación de las realidades de la intervención social en materia de acceso a la vivienda que realiza ZEHAR errefuxiatuekin y la Oficina de Información y Denuncia de SOS Racismo.

Tras este estudio teórico, el pasado 4 de noviembre de 2011 se realizó una prueba de campo a través de la técnica de investigación social “testing” cuyos resultados constatan una realidad claramente discriminatoria.

Con el objetivo de plantear propuestas a Instituciones Públicas y Privadas el informe contiene ocho recomendaciones en el ámbito de la vivienda y otras ocho relacionadas con la lucha contra la discriminación.

Los resultados iniciales demuestran que, tras pasar por 29 inmobiliarias de Bilbao, las personas de origen nacional dispusieron de 102 pisos en alquiler ofertados, mientras que la población magrebí y subsahariana solo contó con 23 y 20, respectivamente.

Contacta con nosotrxs:

http://www.sosracismo.org/ 944790310

www.cear.es / 944248844

ZEHAR errefuxiatuekink eta SOS Arrazakeriak, bere deskarga askerako, migrari eta errefuxiatuek Bilbon etxebizitzarako sarbidean pairatzen duten diskriminazioari buruzko txostena aurkezten dute. Emaitzek alokairuan dauden etxebizitzek zerrenda bikoitzak dutela azalarazten dute: bertakoei, atzerritarrei eskeintzen dietenarekin alderatuz, %80 pisu gehiago eskaintzen dizkiete.

2011ko maiatzean, SOS Arrazakeriak eta CEAR Euskadik diskriminazioaren eta etxebizitza sarbidearen inguruko sentsibilizazioa eta salaketa ekintzak egiteko ahaleginak bateratzea erabaki zuten, bidean migrari eta errefuxiatuek pairatzen duten bazterketaren inguruko eztabaida zabaltzeko asmoarekin.

Txosten hau azken 5 hilabeteotan errealitatearen ikerketa eta aditun eta iturri ezberdinekin egin den kontrastatze lan sakonaren emaitza da, ZEHAR errefuxiatuekin-ren eta SOS Arrazakeriaren eguneroko lanetik ateratzen den informazioaren azterketa barne.

Azterketa teoriko honen ondoren, Azaroaren 4an "testing" ikerketa sozialeko teknika erabili zen, eta eskeinitako datuek argitaratzen dute egoera diskriminatzaile bat ageri dela.

Erakunde pribatuei eta publikoei proposamenak eratzeko helburuarekin, Txostenak etxebizitza eskubideari lotutako zortzi gomendio eta diskriminazioaren kontra egiteko beste zortzi gomendio ematen ditu baita ere.

Lehendabiziko emaitzek 29 higiezin agentzietatik pasatu ondoren, bertoko pertsonek 102 alokairuko pisuen eskeintza izan zuten eta magrebiarrek eta Afrika subsahariakoak berriz, hurrenez hurren, 23 eta 20ko eskeintza izan zuten.

Harremanetan jartzeko:

http://www.sosracismo.org/ 944790310

www.cear.es / 944248844

Testing Sos Racismo 2011 (cast).pdf
Testing Sos Racismo 2011 (eusk).pdf