Getxolanek martxorako antolatutako tailerrak gogoratu nahi dizkizuet. Langabezian dauden getoxtarrei zuzenduak dira. Apirileko informazioa web orrialdean duzue.

Os recuerdo los talleres organizados por Getxolan para personas en desempleo de Getxo, para el mes de marzo. La información de abril la encontraréis en este link

http://www.getxo.net/es/getxolan/empleo-y-formacion/formacion-empleo-getxolan/13

Más información e inscripciones /Informazioa eta izen emateak:

Getxolan
Getxo Elkartegia. C/ Ogoño, 1 (48930 Getxo)
Telf: 94 466 01 40
getxolan

PILDORAS NO VINCULADAS A ITINETARIOS 2013
Marzo Abril
Poner en Valor mis competencias en una entrevista de trabajo / Nire gaitasunei balioa ematea lan-elkarrizketa batean (4 ordu)
Claves para hablar en público / Jendaurrean hitz egiteko giltzarriak (4 ordu) 25
Técnicas creativas para vendernos profesionalmente (8 h) / Geure burua profesionalki saltzeko sormenezko teknikak (8 ordu) 19 y 20
Gestión del tiempo (8h) / Denbora eraginkortasunez kudeatzea (8 ordu)
Cómo trabajar en equipo (8h) / Nola lan egin taldean (8 ordu) 26 y 27
Manipulación de alimentos (6h) / Elikagaien manipulazioa (6 ordu) 16
Manipulación de alimentos (6h) / Elikagaien manipulazioa (6 ordu)