euskera

Ser más fuertes ante la intervención

Taller de Habilidades para la Vida en la intervención social
Dinamización:

Hilario Garrudo
(equipo de formación de EDEX).

Una iniciativa de:
Logo EDEX
Con la colaboración de:
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Lugar:

Bilbao: [googlemaps http://maps.google.es/maps?hl=es&rlz=1T4GFRE_es___ES378&um=1&ie=UTF-8&q=centro+c%C3%83%C2%ADvico+la+bolsa+bilbao&fb=1&gl=es&hq=centro+c%C3%83%C2%ADvico+la+bolsa&hnear=0xd4e4e2b66180ea9:0x404f58273cb9ed0,Bilbao&cid=0,0,12959218915200861777&ei=FY2dToDaDsjtsgbm3qSOCQ&sa=&output=embed&s=AARTsJp56EajYksz3JXgNCwT3LJnGsqqAQ]

San Sebastián: Berritzegune de Donostia. [googlemaps http://maps.google.es/maps?q=ATARIZAR+16+20013,+san+sebastian&hl=es&ie=UTF8&ll=43.32147,-1.962572&spn=0.006611,0.016512&sll=40.597271,-3.713379&sspn=13.720241,33.815918&vpsrc=1&hnear=Calle+de+Atarizar,+16,+20013+San+Sebasti%C3%83%C2%A1n,+Guip%C3%83%C2%BAzcoa,+Pa%C3%83%C2%ADs+Vasco&t=m&z=17&output=embed&s=AARTsJp56EajYksz3JXgNCwT3LJnGsqqAQ]

.

Día y horario:

Bilbao: 28 y 29 de Noviembre en horario de 9 a 14.

San Sebastián: 30 de Noviembre y 1 de Diciembre en horario de 9 a 14.

Presentación

foto.jpgLa vida social está sometida a un proceso constante de cambio, poniendo sobre la mesa de los actores sociales la necesidad de explorar permanentemente fórmulas innovadoras para abordar tanto los problemas antiguos como los nuevos conflictos sociales que van emergiendo.

Para hacer frente a estos conflictos las Habilidades para la Vida son una estrategia efectiva a la hora de desarrollar competencias personales y sociales que ayuden a generar estilos menos vulnerables ante conductas de riesgo.

Estas habilidades son susceptibles de mejorar, así mismo, el rol profesional, en la medida en que capacitan para manejar de manera más competente las tareas diarias, el trabajo en equipo, el manejo y contención de las propias emociones, los riesgos profesionales (síndrome de burnout, etc.).

Estas son las premisas con las que presentamos dos talleres de habilidades para la vida que tendrán lugar en Bilbao y San Sebastián.

Objetivos

1. Formar en el modelo de las Habilidades para la Vida como estrategia efectiva para empoderar a los profesionales de la intervención social, ayudando a contener procesos de burnout mediante la incorporación de habilidades relacionadas con la empatía, la asertividad y el manejo emocional.

2. Dotar a los profesionales de la acción social de una herramienta para el aprendizaje de las Habilidades para la Vida.

Programa

 • Introducción a las Habilidades para la Vida.
 • Habilidades para la Vida y profesionales de la acción social. Destrezas y competencias que favorecen la intervención en la acción social.
 • Las Habilidades para la Vida en la práctica del trabajo cotidiano. Promoviendo destrezas psicosociales y competencias profesionales.

Personas destinatarias

 • Profesionales de la intervención social adscritos a instituciones públicas o a entidades no lucrativas que desarrollan su trabajo en las diferentes áreas de los Servicios Sociales.
 • Educadoras y educadores que trabajan con niñas, niños y adolescentes en riesgo de exclusión social.
 • Profesionales que trabajan con personas en situación de dependencia o de discapacidad.
 • Profesionales que trabajan con personas en riesgo de exclusión o en situación de marginación social.
 • Mediadoras y mediadores sociales y educadores participantes en programas de educación sexual, de prevención de la violencia, de prevención de la violencia de género, de la educación intercultural, etc.
 • Voluntariado de la intervención social vinculados a ONG del sector.
 • Profesionales de los centros de garantía social: CIPs…

Metodología

Una metodología múltiple, basada siempre en la participación del grupo, que construirá su propia experiencia formativa poniendo en relación su trayectoria personal, los contenidos propuestos y las necesidades de su intervención específica.

Inscripciónes

Quienes tengan interés en asistir a cualquiera de los dos talleres, deberán realizar una petición a través de correo electrónico (osasunkume) o llamar al 94 442 57 84 (Oihana Rementeria). El taller es gratuito.

Atenderemos las solicitudes por orden de llegada hasta llenar el aforo.

El plazo máximo para manifestar su deseo de acudir al taller será el 22 de Noviembre.

* Quienes asistan a la formación recibirán un certificado acreditativo.

fin.gif
Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: osasunkume.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a osasunkume con sus datos actualizados.
Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen
castellano

Indartsuagoak izatea esku-hartzearen aurrean

Gizarte esku-hartzearen aurreko Bizitzarako Trebetasunei buruzko tailerra
Dinamizazioa:

Hilario Garrudo
(EDEXeko trebakuntza-taldea).

Ekimenaren arduraduna:
Logo EDEX
Laguntzailea:
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Lekua:

Bilbo: [googlemaps http://maps.google.es/maps?hl=es&rlz=1T4GFRE_es___ES378&um=1&ie=UTF-8&q=centro+c%C3%83%C2%ADvico+la+bolsa+bilbao&fb=1&gl=es&hq=centro+c%C3%83%C2%ADvico+la+bolsa&hnear=0xd4e4e2b66180ea9:0x404f58273cb9ed0,Bilbao&cid=0,0,12959218915200861777&ei=FY2dToDaDsjtsgbm3qSOCQ&sa=&output=embed&s=AARTsJp56EajYksz3JXgNCwT3LJnGsqqAQ]

Donostia: Donostiko Berritzegunea. [googlemaps http://maps.google.es/maps?q=ATARIZAR+16+20013,+san+sebastian&hl=es&ie=UTF8&ll=43.32147,-1.962572&spn=0.006611,0.016512&sll=40.597271,-3.713379&sspn=13.720241,33.815918&vpsrc=1&hnear=Calle+de+Atarizar,+16,+20013+San+Sebasti%C3%83%C2%A1n,+Guip%C3%83%C2%BAzcoa,+Pa%C3%83%C2%ADs+Vasco&t=m&z=17&output=embed&s=AARTsJp56EajYksz3JXgNCwT3LJnGsqqAQ]

Egunak eta ordutegia:

Bilbo: azaroaren 28 eta 29an, 09:00etatik 14:00etara.

Donostia: azaroaren 30ean eta abenduaren 1an, 09:00etatik 14:00etara.

Aurkezpena

foto.jpgGizarte-bizitza beti dago aldaketa-prozesuren baten menpe, eta aktore sozialen mahai gainean etengabe dago formula berritzaileak aztertzeko beharrizana, lehengo arazoei zein sortuz doazen gatazka sozial berriei aurre egiteko asmoz.

Aipatutako gatazkei aurre egiteko orduan, Bizitzarako Trebetasunak estrategia eraginkorra dira gaitasun pertsonal eta sozialak garatzeko, zeren, modu horretan, arrisku-egoeren aurrean hain hauskorrak ez diren estiloak sortu daitezke.

Era berean, trebetasun horiek rol profesionala hobetu dezakete; izan ere, eguneroko lanak, talde-lana, emozioen kudeaketa eta erabilera, eta arrisku profesionalak (burnout sindromea eta abar) hobeto kudeatzeko gaitasuna eskaintzen dute.

Ezaugarri horietan oinarrituta aurkezten ditugu Bilbon eta Donostian egingo diren Bizitzarako Trebetasunei buruzko tailer biak.

Helburuak

1. Prestakuntza eskaintzea Bizitzarako Trebetasunen ereduan, gizarte esku-hartzearen arloko profesionalen jabekuntza lortzeko estrategia eraginkor gisa. Modu horretan, burnout-prozesuak saihesten dira, enpatiarekin, asertibitatearekin eta emozioen kudeaketarekin erlazionatutako trebetasunak jorratuz.

2. Gizarte ekintzako profesionalei Bizitzarako Trebetasunak ikasteko tresna bat eskaintzea.

Egitaraua

 • Bizitzarako Trebetasunen sarrera.
 • Bizitzarako Trebetasunak eta gizarte ekintzako profesionalak. Gizarte ekintzako esku-hartzea ahalbidetzen duten gaitasun eta trebetasunak.
 • Bizitzarako Trebetasunak eguneroko lanaren praktikan. Trebetasun psikosozialak eta gaitasun profesionalak sustatuz.

Hartzaileak

 • Gizarte Zerbitzuen esparruetan lan egiten duten instituzio publikoetan edo irabazi asmorik ez duten erakundeetan ari diren gizarte esku-hartzearen arloko profesionalak.
 • Bazterketa-egoera jasateko arriskuan dauden haur eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak.
 • Menpetasun edo ezintasun egoeran dauden pertsonekin lan egiten duten profesionalak.
 • Baztertze-arriskuan edo gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsonekin lan egiten duten profesionalak.
 • Sexu-heziketako, indarkeriaren prebentziorako, genero-indarkeriaren prebentziorako, kulturarteko heziketako eta abarreko programetan parte hartzen duten hezitzaileak eta gizarte-bitartekariak.
 • Sektoreko GKEei lotutako gizarte esku-hartzearen arloko boluntarioak.
 • Gizarte-garantiarako zentroetan lan egiten duten profesionalak: LHI, …

Metodologia

Metodologia zabala, beti taldearen partaidetzan oinarritutakoa. Izan ere, taldeak bere trebakuntza-esperientzia propioa eraikiko du, kontuan izanik norberaren ibilbide pertsonala, proposatutako edukiak eta esku-hartze jakin bakoitzaren beharrizanak.

Izen-emateak

Bi tailer horietako edozeinetara joan nahi dutenek eskaera egin beharko dute mezu elektronikoz (osasunkume), edo 94 442 57 84 telefonora deituta (Oihana Rementeria). Tailerra dohainik da.

Lekuak eskaerak heldu ahala beteko dira, leku-kopuru guztia bete arte.

Tailerrera joateko asmoa adierazteko gehienezko epea azaroaren 22a izango da.

* Trebakuntza-tailerrera doazenek ziurtagiri bat jasoko dute, bertan parte hartu dutela egiaztatzeko.

fin.gif
Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: osasunkume.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: osasunkume.