Si no ve correctamente este e-mail pinche aquí

Mezua ezin baduzu ondo ikusi, klik hemen

TAILERRA TALLER

KULTURA, GENEROA ETA GIZA GARAPENA
CULTURA, GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO
2013ko otsailak 7

09:30tik – 20:00ra

Bolunta (2. espazioa)

mapa Erronda kalea z/g (5 zbk aurrean)

BILBAO

7 de febrero de 2013

09:30h. – 20:00h.

Bolunta (Espacio 2)

c/Ronda, s/n (frente a nº5) mapa

BILBAO

Tailer honekin metodo bat proposatzen da, bat datozen hiru arlotan ekiteko eta hausnartzeko: kulturaren, generoaren eta giza garapenaren arloetan, hain zuzen. Garrantzia emango zaio kultura-eskubideen, generoaren eta giza garapenaren arteko loturari. Hori dela eta, bertan izango dira, batetik, Raffaela Galante, AIETI erakundekoa (Gai iberoamerikarren ikerketarako eta espezializaziorako erakundea), genero- eta kultura-adierazleetan aditua; eta bestetik, Adriana Kaplan, kultura-tradizioen eta giza eskubideen arteko harremana aztertzen duen antropologoa. Con este taller se propone un método para la acción y reflexión en los ámbitos convergentes de Cultura, Género y Desarrollo Humano. Se dará importancia a la vinculación entre derechos culturales, género y desarrollo humano, con la presencia de Raffaela Galante de AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos), especialista en indicadores de género y cultura; y de Adriana Kaplan, antropóloga que aborda la relación entre tradiciones culturales y derechos humanos.
Tailerrean garapenerako lankidetzari nahiz sentsibilizazioari buruzko adibideak proposatuko dira, kulturaren politika-, hezkuntza-, komunikazio- eta kohesio-dimentsioa barne; bai eta beste alderdi batzuk ere, hala nola kulturartekotasuna, ondarea eta hizkuntzak. El taller propondrá ejemplos tanto de cooperación al desarrollo como de sensibilización, incluyendo la dimensión política, educativa, comunicativa y cohesionadora de la cultura, y aspectos como la interculturalidad, el patrimonio o las lenguas.
Tailerrean parte hartu ondoren parte-hartzaileek bi ohitura hobetzea espero da: errealitateari kritikoki begiratzeko ohitura, eta azaldutako gaiekin lotutako egoera gatazkatsuak nola hobe litezkeen proposatzekoa, betiere oinarrituta eta modu arduratsuan. Se espera que a partir del taller las personas participantes perfeccionen el hábito de observar críticamente la realidad y proponer fundamentada y responsablemente los cambios que pudieran mejorar situaciones problemáticas vinculados a los temas expuestos.
NORENTZAT

Garapenerako lankidetzako eta/edo giza eskubideetako gobernuz kanpoko erakundeetako langileentzat, beste gizarte-eragile batzuentzat, administrazio publikoetako eta gaiarekin loturiko enpresetako teknikarientzat, unibertsitateko ikasle eta ikertzaileentzat, eta interesa duten gainerako pertsonentzat.

PÚBLICO DESTINATARIO

Personal de organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo y/o de derechos humanos, así como otros agentes sociales, Personal técnico de administraciones públicas y empresas relacionadas con el tema, estudiantes universitarios/as e investigadores/as y otras personas interesadas.

SAIOETAKO TREBATZAILEAK

Raffaela Galante

Ikerketa-arloaren arduraduna.

AIETIko Kultura- eta Garapen-proiektuen koordinatzailea.(Gai iberoamerikarren ikerketarako eta espezializaziorako erakundea)

Adriana Kaplan

Antropologoa.

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Gizarte eta Kultura Antropologia Saileko Osasunaren Antropologiako irakasle agregatua.

Jardunbide tradizional kaltegarriak aurreikusteko eta aztertzeko diziplina arteko taldearen ikertzaile nagusia.

PROGRAMA

(pdf – 100KB)

CAPACITADORAS DE LAS SESIONES

Raffaela Galante

Responsable Área de Investigación.

Coordinadora de proyectos de Cultura y Desarrollo AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos).

Adriana Kaplan

Antropóloga.

Profesora agregada de Antropología de la Salud del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Investigadora Principal del grupo Interdisciplinario para la Prevención y el Estudio de Prácticas Tradicionales Perjudiciales.

PROGRAMA

(pdf – 100KB)

IZEN-EMATEAK

Doako tailerra.

Gehienez 20 parte-hartzaile.

Plazak izena emateko ordenaren arabera gordeko dira, zorrozki.

Izen-emate formularioa

Gutxienez tailerraren %90ean parte hartzen dutenei soilik emango zaizkie bertaratze-ziurtagiriak.

INSCRIPCIONES

Taller Gratuito.

Máximo 20 participantes.

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.

Formulario de inscripción

Se entregarán certificados de asistencia únicamente a las personas que participen como mínimo en el 90% del taller.

Elkartu zaitez Asóciate
Síguenos en – en gaude
Antolatzen du/Organiza

Babesten dute/Apoyan

Laguntzen du/Colabora