bolunta | Premiazko boluntariotza / Voluntariado urgente

Gizarte Natura

raya-confirmacion.png
Premiazko boluntariotza Voluntariado urgente

Ingurumen boluntariotza

Voluntariado ambiental

Gutxienez 50 pertsona behar ditugu San Juan Gaztelugatxe ondoko senaia garbitzeko. Senaian itsasontzietatik datozen eta itsasoak ekarritako tamaina handiko zabor asko dago, eta, norbaitek atera ezean, betiko han geldituko dira. Ekintza honetarako Bermeoko Udaletxea, Surfrider Foundation Elkartea, eta Bermeo eta inguruko beste elkarte eta pertsonen laguntza izango dugu. Bukatzerakoan hamaiketako txiki bat egongo da. Informazio gehiago nahi izatekotan txosten txiki bat prestatu dugu ekintzaren argazkiekin… Necesitamos no menos de 50 personas para limpiar la cala junto a San Juan de Gaztelugatxe. En la cala hay muchos residuos voluminosos procedentes de barcos y de la mar que, si nadie los quita, permanecerán ahí para los restos. Contamos con la participación del Ayto. de Bermeo, la Asociación Surfrider Foundation, y otras asociaciones y personas de Bermeo y alrededores. Habrá un pequeño picnic al finalizar. Si quieres más información hemos preparado un pequeño dossier con fotos reales de la tarea….
Data/Ordutegia: Uztailak 7 Ordua: 9:30. Fecha/Horario: 7 de julio 9:30h.
Tokia: Topalekua Eneperi Jatetxeko aparkalekua (San Juan de Gaztelugatxe ondoan) Lugar: Encuentro en el parking del Restaurante Eneperi (junto a San Juan de Gaztelugatxe)
Arduraduna: Arrate López, 944009999 Responsable: Arrate López, 944009999
pievurgente.png