Sesión abierta gratuita "PARTICIPASIÓN"
Jendeak ez du parte hartzen, ez da inplikatzen, beti pertsona berberak gaude elkarteetan, honek ez du konponbiderik… egunero entzuten ditugun esaldiak dira.
Ba al dago irtenbiderik? Zer egin dezakegu? Saio honetan, partaidetza zailtzen duten kausa batzuk aztertzen, partaidetza handitzeko gako posibleak eraikitzen eta, hitz gutxitan esanda, ekintza kolektiboko esperientzietan zer prozesuk parte hartzen duen ulertzen saiatuko gara.
blanco.jpg La gente no participa, no se implica, siempre estamos las mismas personas en las asociaciones, esto no tiene arreglo… son frases que escuchamos de forma cotidiana.
¿Hay salida? ¿Qué hacer? En esta sesión intentaremos explorar algunas de las causas que dificultan la participación, construir posibles claves para incrementarla y en definitiva, entender qué procesos intervienen en las experiencias de acción colectiva.
seccion_eu.jpg Facilitador
Antonio Moreno. Bideratzailea Antonio Moreno. Bideratzailea
Partaidetzarako Hezkuntza kolektiboko (CRAC) kidea da eta parte hartzeko modu ezberdinak topatzeaz arduratzen da. Gizarte-erakundeekin egindako prestakuntza-lanetik abiatuta, tokiko partaidetza-programetan aholkularitza ere eskaintzen du eta heterodoxiaren aldeko apustua egin du dinamika sozialak behatzeko baliabide gisa: PARTICIPASIÓN izenekoa. Miembro del colectivo de Educación para la Participación -CRAC- es una persona dedicada a encontrar formas de participar diferentes. Desde el trabajo formativo con entidades sociales, pasando por la asesoría en programas de participación local, apuesta por la heterodoxia como gafas para observar las dinámicas sociales: PARTICIPASIÓN.
http://morenocrac.wordpress.com/

http://participasion.wordpress.com/

Tokia:
boluntako lokaletan (Ronda kalea, z/g 5 zenbakiaren aurrean, Bilbo 48005).

Datak eta ordutegia:
Otsailaren 16an, asteazkenean 18:00etatik 20:00etara.

Izen ematea:
Izena eta bi abizenak, N.A.N. eta posta elektronikoa. Telefonoz 94416511 edo posta elektronikoaren bidez bolunta

http://morenocrac.wordpress.com/

http://participasion.wordpress.com/

Lugar:
Locales de bolunta (c/ Ronda, s/n en frente del nº 5, Bilbao 48005).

Fecha y horario:
Miércoles 16 de febrero de 18:00 a 20:00.

Inscripción:
Nombre, dos apellidos, D.N.I. y correo electrónico. Por teléfono en el 944161511 o por correo electrónico bolunta

Bolunta. Agencia para el voluntariado y la participación social