GETXO

ATZERRITARTASUNARI BURUZKO TALDEKO SAIO INFORMATIBOAK

Aurreko izena-ematea immigrazioa

(azken eguna: asteartea 29)

BILTZEN Zerbitzuko adituek erantzungo dizute atzerritartasunaren legediari buruz, eta baita horrek bizitzako eremuetan duen eraginari buruzko galderei ere (egoitza-baimenak eta lan-baimenak, berriz elkartzea, nazionalizazioa…).

Saio horiek biztanle guztientzat dira, eta oso interesgarriak dira pertsonak erregularizatzeko izapideak hasi behar dituzten enpresa edo pertsona ekintzaileentzat.

  • Maiatzak 30
  • 19:00

Aurreko izena-ematea telefonoz -94 466 01 51- edo e-mailez immigrazioa

Tokia: Kultur Etxea, Villamonte kalea 8.

ALGORTAko metroa

GETXO

SESIONES INFORMATIVAS GRUPALES SOBRE

EXTRANJERÍA

Inscripción previa en inmigracion

(último día inscripción martes 29)

Especialistas en derecho del Servicio de Integración y Convivencia BILTZEN responderán a tus preguntas sobre la normativa de extranjería y su impacto en diferentes ámbitos de la vida (Autorizaciones de residencia y trabajo, reagrupaciones, nacionalización…).

Estas sesiones están dirigidas a toda la población y tienen un alto interés para aquellas empresas o personas empleadoras que vayan a iniciar trámites de regularización de personas extranjeras.

  • 30 de mayo
  • 19:00 hs

Inscripción previa por teléfono 94 466 01 51 o email inmigracion

Lugar: Aula de Cultura, Calle Villamonte, 8.

Metro ALGORTA