Jakinaren gainean egon zaitezten ondorengo informazioa bidaltzen dizuegu
.
Les enviamos Comunicación de su interés
Ondo izan, Atentamente,
Vitoria-Gasteiz, 2012ko urtarrilaren 11an Vitoria-Gasteiz, a 11 de enero de 2012

Immigrazioko eta Aniztasuna Kudeatzeko Zuzendaria
Dirección de inmigración y Gestión de la Diversidad

ProgramaJornada24Enero.pdf