JORNADES: TORTURES I TRACTES INHUMANS CRUELS O DEGRADANTS EN ELS PROCESSOS MIGRATORIS

Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, amb col?laboració de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia del ICAB

[23 i 24 de març de 2012 – Col?legi d’Advocats de Barcelona (carrer Mallorca, 283)]

Divendres 23 de març

16:15 – 16:45 Benvinguda i presentació de les jornades, a càrrec de Lluïsa Domingo, Presidenta de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia del Col?legi d’Advocats de Barcelona.

16:50 – 18:30 Taula Internacional. Vulneració de drets i maltractaments en el recorregut migratori.

(Modera: Cristina Fernández-Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona)

? Politiques d´externalització de fronteres y tractes cruels inhumans o degradants als inmigrants al Magreb – Rafael Lara, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía.
? L’internament d’estrangers a Itàlia – Ivonne Panfilo, jurista de l’Associació Legal Team Italia (LTI) i de Donne, diritti e giustizia Roma.

? El cost humà de les deportacions a Europa – Frances Webber, Institute for Race Relations de Londres.

18:45 – 20:30 Racisme institucional i fronteres internes a l’Estat Espanyol

(Modera: Jose J. Ordoñez- Comissió de Defensa ICAB)

? Racisme i discriminacions a l’Estat Espanyol – Jose Ángel Brandariz – Universidade da Coruña.
? Les conseqüències del racisme institucional a la vida quotidiana ? Alba Cuevas, Directora de SOS Racisme Catalunya.

? Presentació de l’Informe sobre Redadas Racistas en Madrid 2010/2011 – Integrants de Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos de Madrid.

Dissabte 24 de març

10:00 – 11:30 El dret penal especial per a les persones migrants: Efectes de la doble penalitat

(Modera: Luis de los Santos, Colectivo 17 de marzo, Sociedad de Juristas para la defensa de los Derechos Humanos, Sevilla)

? La conjunció de les polítiques penals i d’estrangeria: Els processos de doble penalitat per a les persones migrants – Andrés García Berrio, membre de l’Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

? La situació de les persones preses migrants sota l’Administració Estatal – Jose Luis Segovia, membre de Inmigració i Sistema Penal de la Universitat Complutense de Madrid.
? La circular catalana 1/2011 i les conseqüències de la seva aplicació ? Integrants de l’Associació de Juristes Sociales de Catalunya.

11:45 – 13:20 Tortura i tractes cruels inhumans i degradants durant l’internamient i l’expulsió

(Modera: Cristina de la Serna- Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos)

? La situació en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Madrid – Cristina Manzanedo, Pueblos Unidos.
? L’opacitat del Centre d’Internamient de la Zona Franca, Barcelona ? Carla Alsina i Mireia Vehí.

? Les dones immigrants en els espais de reclusió; visibilitzant la vulneració de drets dins del Centre d’Internamient d’Estrangers/es de València»- Salut Juan i Betty Roca Hubbauer, Campanya CIEs No València.

13:30 ? 14:00 Conclusió de las jornades: La impunitat davant el maltrate institucional ? Carlos Hernández, membre de Salhaketa Bizkaia i de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

[Cast]

JORNADAS: TORTURAS Y TRATOS INHUMANOS, CRUELES O DEGRADANTES EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS

Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, en colaboración con la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del ICAB

23 y 24 de Marzo de 2012 – Colegio de Abogados de Barcelona (c/Mallorca 283)

Viernes 23 de Marzo

16:15 – 16:45 Bienvenida y presentación de las jornadas, a cargo de Lluïsa Domingo, Presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona.

16:50 – 18:30 Mesa Internacional. Vulneración de derechos y maltrato en el recorrido migratorio

(Modera: Cristina Fernández-Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona).

? ?Políticas de externalización y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los inmigrantes en el Magreb? – Rafael Lara, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía.
? El internamiento de extranjeros en Italia – Ivonne Panfilo, jurista de l’Associació Legal Team Italia (LTI) i de «Donne, diritti e giustizia Roma».

? El coste humano de las deportaciones en Europa – Frances Webber, Institute for Race Relations de Londres.

18:45 – 20:30 Racismo institucional y fronteras internas en el Estado Español

(Modera: Jose J. Ordoñez- Comisión de Defensa ICAB)

? Racismo y discriminaciones en el Estado Español – Jose Ángel Brandariz – Universidad de la Coruña.
? Las consecuencias del racismo institucional en la vida cotidiana ? Alba Cuevas, Directora de SOS Racisme Cataluña.

? Presentación del Informe sobre Redadas Racistas en Madrid 2010/2011 – Integrantes de Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos de Madrid.

Sábado 24 de Marzo

10:00 – 11:30 El derecho penal especial para las personas migrantes: Efectos de la doble penalidad

(Modera: Luis de los Santos, Colectivo 17 de marzo, Sociedad de Juristas para la defensa de los Derechos Humanos, Sevilla)

? La conjunción de las políticas penales y de extranjería: Los procesos de doble penalidad para las personas migrantes – Andrés García Berrio, miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

? La situación de las personas presas migrantes bajo la Administración Estatal – Jose Luis Segovia, Grupo de Inmigración y Sistema Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
? La circular catalana 1/2011 y las consecuencias de su aplicación ? Integrantes de la Asociación de Juristas Sociales de Cataluña.

11:45 – 13:20 Tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes durante el internamiento y la expulsión

(Modera: Cristina de la Serna- Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos)

? La situación en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Madrid – Cristina Manzanedo, Pueblos Unidos.
? La opacidad del Centro de Internamiento de la Zona Franca, Barcelona ? Carla Alsina y Mireia Vehí.

? Las mujeres inmigrantes en los espacios de reclusión: visibilizando la vulneración de derechos dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros/as de Valencia – Salut Juan y Betty Roca Hubbauer, Campaña CIEs No Valencia.

13:30 ? 14:00 Conclusión de las jornadas: La impunidad ante el maltrato institucional ? Carlos Hernández, miembro de Salhaketa Bizkaia y de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura.