https://vimeo.com/62156494

Larunbata, martxoak 23

IDENTIBUZZ Getxoko burrunbak (Dokumentala)

Kontakizun partekatua,

udalerrian bizi diren pertsonei

eta

nortasun anitzei buruzkoa.

Kafe-solasa

Kultur Etxea (Villamonte 8, Algortako Metroa).

11:00-13:00.

Haurtzaindegia (eskaera: immigrazioa 944660151)

Sábado, 23 Marzo

IDENTIBUZZ zumbidos de Getxo (Documental)

Un relato compartido sobre las personas, las múltiples identidades y las identidades múltiples que conviven en el municipio.

Café-coloquio

Aula de Cultura (Villamonte 8, Metro Algorta).

11:00-13:00.

Guardería (solicitud: inmigracion 944660151)

Immigrazio Teknikaria I Getxoko Udala I Urgull z.g 2. solairua. I 48991 Getxo

Técnico de Inmigración I Ayto. de Getxo I Urgull s/n 2º piso I 48991 Getxo

Web I Facebook

@ inmigracion

Telef. 94 466 01 51

Fax 94 466 01 31