Getxoko Berdintasun Zerbitzutik maskulinitatearen inguruan hausnarketa egiten jarraitzeko proposamen berri bat eskeini nahi dizuegu.

Feminismo eta maskulinitateari buruzko hausnarketak

Gizonezkoentzako tailerra

Non eta noiz

Astearteak 18:00etatik 20:00etara, otsailaren 12tik martxoaren 19ra, Jabekuntza Eskolan (Martikoena 16an, Algorta)

Dinamizatzailea

Norma Vázquez, Psikologoa eta familia terapeuta.

Jabekuntza prozesuetan eta emakumeen kontrako indarkerian aditua

Nori zuzendua

Genero edota maskulinitatearen inguruan formazioa egin dutenei zuzendua.

Plaza mugatuak. Lehentasuna izango dute Getxoko udalak Maskulinitatearen inguruan antolatutako tailerretan parte hartu duten gizonezkoek.

Izen emateak

Izen emateak urtarrilaren 28tik otsailaren 6ra Getxoko Udaleko Berdintasun Zerbitzuan.

Korreoa: berdintasuna

Telefonoa: 94 4660136

Desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo hacemos una nueva propuesta para seguir repensando la masculinidad:

Reflexiones sobre feminismo y masculinidad

Taller para hombres

Cuando y donde

Martes de 18,00 a 20,00, del 12 de febrero al 19 de marzo

en la Escuela de Empoderamiento (C/Martikoena 16, Algorta)

Dinamiza

Norma Vázquez, Psicóloga y Terapeuta Familiar.

Experta en procesos de empoderamiento y en violencia contra las mujeres.

A quien va dirigido

Dirigido a hombres que han recibido formación sobre masculinidad y/o género.

Plazas limitadas. Tendrán preferencia aquellos que hayan participado en alguno de los talleres sobre masculinidad organizados por el Ayuntamiento de Getxo.

Inscripciones

Del 28 de enero al 6 de febrero en el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo.

Correo berdintasuna

Teléfono 94 4660136

Getxoko Udala / Ayuntamiento de Getxo

Fueros 8, 48992 Getxo

getxo.net

(94 4660136

Programa feminismo y masculinidad.pdf