Herritar etorkinei ongizate pertsonalean laguntzeko

“Getxon Bizi” programaren edizio berriak sei tailer eta irteera bat eskainiko ditu

Datorren otsailaren 11n, astelehenean, hasi zen Getxoko Udalak antolatutako eta Munduko Medikuen eskutik 2013ko “Getxon Bizi” harrera programaren lehenengo tailerrerako izena emateko epea.

Bizilekua udalerrian finkatu berri duten atzerritarrei zuzenduta, helburua beraien ongizate pertsonalean laguntzea da, gizarte-osasuna eta udalerriko gizartean euren integrazioa sustatuz.

Lehenengo tailerra “Elikadura eta sukaldaritza” izango da, otsailaren 24ean, eta martxoaren 3an, 10ean, 17an eta 24ean. Hurrengoak honako hauek izango dira: “Zaindu:besteak zaintzen dituztenentzako norberaren zainketa” (apirilean eta maiatzean), “Komunikazio eraginkorra eta gatazken ebazpena” (ekainean), “Gure artean” (emakumeentzat, ekainean eta uztialean), “Maskulinitate berria” (gizonentzat, ekainaren 30ean), “Internet eta neure jendearekin komunikatzeko modu berriak” (irailean eta urriaren 6an) eta amaitzeko Bilborako irteera gidatua urriaren 6an.

Tailerrak doakoak izango dira eta gizarte-eta-lan arloko prestakuntza eta gizarte-baliabideak, inguruaren eta harrera-gizartearen gaineko ezagutza uztartuko dituzte. Igandeetan izango dira, 10:00etatik 14:00etara bitartean eta izen-ematea hasi baino egun batzuk lehenago egin beharko dute pertsona interesatuek Getxoko Herritarren Arretarako Bulegoetan. Tailer bakoitzaren beharren araberako tokiak Romoko Ezekiel Agirre kaleko 21, Algortako Gaztelekua eta baliabide informatikoak dituen lokala izango dira. Informazio gehiago 94 466 01 51 telefono zenbakian.

Con el objetivo de contribuir al mayor bienestar de la población inmigrante

La nueva edición del programa “Getxon Bizi” ofrecerá seis talleres y una excursión

El 11 de febrero, lunes, comenzó el plazo de inscripción para el primero de los talleres del programa de acogida “Getxon Bizi, Vivir en Getxo 2013”, organizado por el Ayuntamiento de Getxo e impartido porMédicos del Mundo.

Dirigido a personas inmigrantes extranjeras que se han establecido recientemente en el municipio, el objetivo es contribuir a su arraigo y bienestar personal, a través de la promoción de la salud social y la integración.

El primer taller será “Nutrición y cocina” que se desarrollará el 24 de febrero y 3, 10, 17 y 24 de marzo. Los siguientes cursos serán: “Cuídate: Autocuidados para las personas que cuidan” (abril y mayo), “Comunicación eficaz y resolución de conflictos” (junio), “Entre nosotras” (para mujeres, en junio y julio), “Nuevas masculinidades” (para hombres, el 30 de junio), “Internet y las nuevas formas de comunicación con mi gente” (septiembre y 6 de octubre), y para finalizar, una excursión y visita guiada a Bilbao el 6 de octubre.

Los talleres, gratuitos, combinarán la formación socio-laboral con el conocimiento de los recursos sociales, el entorno y la sociedad de acogida. Se impartirán los domingos, entre febrero y octubre, de 10:00 a 14:00 horas y las inscripciones se deberán realizar unos días antes del comienzo de los mismos en las Oficinas de Atención Ciudadana de Getxo. En función de las necesidades de cada taller, los lugares de impartición serán en la calle Ezequiel Aguirre, 21 (Romo), en el Gazteleku de Algorta y en un local con recursos informáticos. Más información en el número de teléfono 94 466 01 51.

getxon bizi 13.pdf