Brasil: Emakumeak presen aurkako borrokan

Maiatzak 29, 19.00etan

Villamonte Kultur Etxean (Algorta)

Brasileko MAB-eko Alexania Rosatto eta Flavia Lessa Ribas kideekin elkarrizketa-tailerra

MAB Brasilgo azpiegitura energetiko handien aurkako proiektu interesgarria burutzen ari da, ingurugiroan eta gizartean (lekualdatzeak, prostituzioaren areagotzea, etab.) oso eragin txarrak dituzten azpiegiturei buruzkoa. Proiektu hauek emakumeen giza eskubideen urrazten dituzte.

Kontu Kantoi-ko Bea Egizabalek helduei zuzenduriko ipuin kontaketa (ingurugiroaren eta emakumeen giza eskubideen inguruan) aurrera eramango du.

Antolatzaile: Mundubat

Laguntzaile: Getxoko Emakumeentzako Jabekuntza Eskola

Dirulaguntza: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza)

Brasil: Mujeres en lucha contra las represas

Martes 29 de mayo a 19,00

Aula de cultura de Villamonte (Algorta)

Taller- conversatorio con Alexania Rosatto y Flávia Lessa Ribas, del MAB (Movimiento de Afectadas/os por Represas) de Brasil.

El MAB está llevando adelante un proyecto muy interesante contra las megainfraestructuras energéticas en el país, que tienen impactos desastrosos, tanto mediambientales como sociales (desplazamientos, incremento de la prostitución, etc), y que vulneran especialmente los derechos de las mujeres.

Bea Egizabal, de Kontu Kantoi, animará la sesión con un cuenta cuentos para mayores sobre defensa del medio ambiente y derechos de las mujeres.

Organiza: Mundubat

Colabora: Escuela de Empoderamiento para Mujeres de Getxo

Financia: Agencia Vasca de Cooperación (Gobierno Vasco)

Más info:

www.mundubat.org

www.facebook.com/Mundubat

www.derechoshumanosdelcampesinado.org