Arartekoak honako azterlan hau argitaratu du “Juan San Martín” Giza Eskubideen Bildumaren barruan: Etorkinek zerbitzu eta prestazioetara duten sarbidea, Euskal Autonomia Erkidegoan. Azterlanaren edukia zuen lanerako interesgarria izan litekeela uste dugunez gero, hori eskuratzeko esteka bidaltzen dizuegu.

Non argitaratuta: Argitalpenak > Giza eskubideen bildumak > "Juan San Martín" giza eskubideen bilduma

Titulua: Etorkinek zerbitzu eta prestazioetara duten sarbidea, Euskal Autonomia Erkidegoan

Egileak: Maitane Arnoso, Mikel Mazkiaran, Ainara Arnoso, Silvana Luciani, Adriana Villalón, Aizpea Otaegi

Agur bero bat.

Les informamos de que el Ararteko ha publicado, dentro de la Colección Derechos Humanos “Juan San Martín”, un estudio sobre el acceso de la población inmigrante en la comunidad autónoma vasca a los servicios y prestaciones, cuyo contenido, estimamos, podría resultar de interés para el trabajo que desarrollan, a cuyo efecto incorporamos el enlace de la misma.

Publicado en: Publicaciones > Colecciones de derechos humanos > Colección Derechos Humanos "Juan San Martín"

Título: Acceso de la población inmigrante en la Comunidad Autónoma Vasca a los servicios y prestaciones

Autores/as: Maitane Arnoso, Mikel Mazkiaran, Ainara Arnoso, Silvana Luciani, Adriana Villalón, Aizpea Otaegi

Reciban un cordial saludo.

Inmaculada de Miguel Herrán
Gizarte-harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko zuzendaria
Directora de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización
(+34) 945 135 118
Prado, 9
01005 VITORIA-GASTEIZ
www.ararteko.net