EUSKALMEMORIALA: LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Desde el Centro del Conocimiento de Fundación EDE y en colaboración con Bakeola hemos puesto en marcha una iniciativa que esperamos os interese.

Queremos sacar adelante un proyecto de investigación de memoria histórica sobre las víctimas vascas deportadas a campos de concentración nazis y sus familiares. El proyecto pretende ser un acto de reparación y un reconocimiento a los y las vascas que fueron deportados a campos nazis, un ejercicio de recuperación y mantenimiento de su recuerdo.

Para ello hemos apostado por el Crowdfunding, que consiste en la microfinanciación y colaboración colectiva. Se trata de crear una red para conseguir dinero u otros recursos (servicios, infraestructuras, micro tareas, etc.). Todo ello a través de Goteo Euskadi, una red social para cofinanciar y colaborar con proyectos innovadores que fomentan el procomún, el conocimiento libre y/o el código abierto.

Te invitamos a que conozcas nuestro proyecto y que colabores en él (apoyos puntuales, colaboraciones económicas…). También te animamos a que difundas esta iniciativa a través de los distintos canales existentes (webs, blogs, facebook, twitter, reuniones, foros, boca a boca…) así como motivar a realizar alguna donación económica o colaboración.

Nuestro proyecto estará subido en la red de Goteo Euskadi durante los próximos 40 días, en los que se deberá alcanzar el objetivo mínimo de recaudación económica establecida.

¡Entra y conócelo!: : http://euskadi.goteo.org/project/euskal_memoriala?lang=es

¡Tu colaboración cuenta!

EUSKALMEMORIALA: MEMORIA HISTORIKOAREN BERRESKURATZEA

EDE Fundazioaren Ezagutza Zentrutik eta Bakeolarekin elkarlanean gustoko izatea espero dugun ekimen bat abian jarri dugu.

Kontzentrazio-esparru nazietara deportatuak izan ziren euskal biktimen eta beraien senitartekoei buruzko ikerlana burutu nahi dugu, memoria historikoan oinarrituriko ikerlana. Kontzentrazio-esparru nazietara deportatuak izan ziren euskaldunei zuzenduriko aitortza eta berreskuratzea du xede proiektuak, beraien oroitzapenaren berreskuratze eta mantentze ariketa.

Guzti hori aurrera eramateko Crowfunding-aren aldeko apustua egin dugu, mikro finantziazio eta elkarlanean oinarritua. Dirua eta bestelako errekurtsoak (zerbitzuak, azpiegiturak, ataza txikiak, etab.) lortzeko sare bat sortzea du helburu. Goteo Euskadi da bidea. Herri ondarea, ezagutza librea eta/edo kode irekia sustatzen duten egitasmo berritzaileekin elkarlanean aritu eta berauek finantziatzeko sare soziala.

Gure egitasmoa ezagutzera eta bertan parte hartzera animatzen zaitugu (laguntza puntualen bidez, diru laguntzen bitartez…). Batez ere, egun dauden bide ezberdinen bitartez (webak, blogak, Facebook-a, Twitter-a, batzarrak, eztabaida-lekuak, ahoz-ahokoa…) gure ekimena zabaltzera animatzen zaitugu eta baita edozein pertsona dohaintza ekonomiko edo kolaborazioak egitera motibatzera ere.

Gure proiektua Goteo Euskadi-ren sarean egongo da datozen 40 egunotan eta denbora horretan bilketa ekonomikorako ezarritako helburu minimoa lortu beharko da.

Sartu eta ezagutu! http://euskadi.goteo.org/project/euskal_memoriala?lang=eu

Zure partaidetza beharrezkoa da!


Iskandar Cabezas Morquecho
Ikerketa Sozialen Zerbitzua – Servicio de Investigación Social

Tlf: 94.400.99.99
Simón Bolívar 8b – 48010 Bilbao