Arartekoak argitaratu berri du bere web gunean HERRITARREK HERRI-ADMINISTRAZIOEKIN BITARTEKO ELEKTRONIKOEN BIDEZ HARREMANETAN EGOTEKO DAUZKATEN ESKUBIDEEN DEKALOGOA, herritarren eskubide horiek ezagutarazteko tresna gisa. Horren edukia interesgarria izan litekeelako ustean, harekiko lotura adierazten dizuegu: Berrikuntza eta Estatistika. Herritarrek herri-administrazioekin bitarteko elektronikoen bidez harremanetan egoteko dauzkaten eskubideen dekalogoa.

Arartekoaren informazioa berrerabiltzeko politikari jarraiki, dekalogoa zer formatutan ikusi nahi den hautatzeko aukera ematen da, eta, areago, hori edozein webetan txertatzeko kodea lortzeko aukera ere bai.

Agur bero bat.

Les informamos de que el Ararteko ha publicado en su web el DECÁLOGO DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA PARA RELACIONARSE CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, como instrumento de divulgación de dichos derechos ciudadanos, cuyo contenido, estimamos, podría resultar de interés, a cuyo efecto incorporamos el enlace de la misma: Innovación y Estadística: Decálogo de derechos de la ciudadanía para relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos.

Dentro de la política de reutilización de la información del Ararteko, se presenta la posibilidad de seleccionar el formato en el que se desea ver el decálogo, e, incluso la posibilidad de obtener el código para embeber el mismo en cualquier web.

Reciban un cordial saludo.

Gizarte-harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko zuzendaria
(+34) 945 135 118
Prado, 9
01005 VITORIA-GASTEIZ
www.ararteko.net