Emakumeen ekarpena Getxoko historian. 2. Ikerketa beka

Getxoko Udalaren Berdintasun Zerbitzuak Emakumeen ekarpena Getxoko historian Beka ikerketarako deialdia zabaldu du. Beka eskatu ahal izateko, parte hartzaileek lan proiektu bat aurkeztu behar dute, gehienez 15 foliotakoa, 2012ko irailaren 15a baino lehenago, Getxoko Udaleko Erregistro Nagusian.

Oinarriak hurrengo loturan aurkituko dituzu

http://www.getxo.net/eu/igualdad

Aportación de las mujeres a la historia de Getxo. 2ª Beca de investigación

El Ayuntamiento de Getxo ha convocado una Beca de investigación sobre La aportación de las mujeres a la historia de Getxo. Para poder optar a la beca, las personas participantes deben presentar un proyecto de trabajo no superior a los 15 folios, antes del 15 de septiembre de 2012 en el Registro General del Ayuntamiento de Getxo.

Encontrarás las bases en el siguiente enlace

http://www.getxo.net/es/igualdad

Berdintasunerako Teknikaria /Técnica de Igualdad

Getxoko Udala / Ayuntamiento de Getxo

Fueros 8, 48992 Getxo

(94 4660136