GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA

CON OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Abenduaren 11. 11 de diciembre

Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua

Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya

Manuel Lezertua Rodríguez arartekoak

eta Carlos Fuentenebro Zabala Bizkaia Jaurerriko Abokatuen

Bazkun Ohoretsuko dekanoak

ohore handiz gonbidatzen zaituzte hitzaldi honetara: “Giza eskubideen Batzordea: eskubide zibil eta politikoen Nazioarteko Itunaren ezarpena ikuskatzea. Espainiaren kontrako erreklamazioak bereziki aipatzea”. Hitzaldi horiFabián O. Salvioli jaunak emango du, NBEren eskubide zibil eta politikoen Itunaren ezarpena ikuskatzeko Batzordeko presidentea baita.

Manuel Lezertua Rodríguez, ararteko

y Carlos Fuentenebro Zabala, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia

tienen el honor de invitarle a la conferencia impartida por el presidente del Comité de control de la aplicación del Pacto de derechos civiles y políticos de la ONU, D. Fabián O. Salvioli, bajo el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”.

.

Data / Fecha:

Abenduaren 11 / 11 de diciembre

Ordua / Hora:

12:00ak / 12:00 horas

Lekua / Lugar:

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuko ekitaldi-aretoa (Uribitarteko aldapak 3, Bilbo)

Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia. Salón de actos (Rampas de Uribitarte, 3, Bilbao)

Joateko asmorik izanez gero, ezinbestekoa da izena ematea

E-posta: jardunaldiak

Imprescindible confirmar asistencia

E-mail: jardunaldiak