PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA

“Horren urrun, horren hurbil: migrazioak eta babesa” irakurtze-gida

Guía de lectura “Tan lejos, tan cerca: migraciones y refugio”

Getxoko Udalak, Liburutegien Zerbitzuaren eta Immigrazio eta Kultur artekotasun Unitatearen bitartez, Horren urrun, horren hurbil: migrazioak eta babesa izeneko irakurtze-gida argitaratu du, Liburutegiak Topaleku, Las Bibliotecas un lugar de encuentro programak sustatutako kultur arteko Estrategiaren barruan. Horrek urte osoan zehar egiten diren jarduren bitartez kultur arteko bizikidetza baloreak sustatzen ditu. Programaren helburuen artean daude liburutegiak kultura eta jatorri guztietako pertsonen topagune eta bizikidetza espazio gisa sustatzea, eta migratutako komunitateen ondare kulturala nabarmentzea.

Irakurtze-gidak nabarmendu nahi du kultur aniztasunaren balorea, gizateriaren ondare nagusi gisa, errealitate urbano eta soziala eraldatzeko funtsezko osagaia delako. Ildo horretan, Getxoko Liburutegiek eta Immigrazio eta Kultur artekotasun Unitateak, Getxoko Etorkinak Plataforma Federazioaren laguntzarekin, baliabideak jartzen dituzte herritarren eskura, esatebaterako aipatutako gida, munduan dauden pertsonen mugimenduen gaiaren ezagutza hainbat ikuspuntutik sustatze aldera. Gida, Eusko Jaurlaritzaren Liburutegien Zerbitzuaren laguntzarekin, 2009. urtean hasi zen argitaratzen eta aleak Villamonteko Liburutegian eska daitezke edo ikusi on-line hurrengo helbidean: https://plus.google.com/collection/8-EbqB.

Hakan Demiren bisita

Gida bat dator aurten Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako Ondarearen Europako Jaurdunaldien jarduerekin. Hain zuzen ere, programa horren barruan Getxon egiten ari diren ekitaldiak eta ekintzak hurbiletik ezagutzea izan zen atzo Getxora Hakan Demir, gizartearentzat Kultur Ondarearen balioari buruzko Portugalgo Faroko Hitzarmenaren akordioak martxan jartzearen arduradunak Getxon egindako bisitaren helburua.

Bisitan zehar, Liburutegietako eta Immigrazioko teknikariekin bildu zen eta horiek Getxon aurrera eramaten ari diren hainbat ekimenen berri (Liburutegiak Topaleku, Zurrumurruen kontrako Estrategia, Bizilagunak….) eman zioten Hakan Demirri. Getxoko Etorkinak Plataforma Federazioko, Mexiko Lindo, Mujeres con voz, Filipinetako SIKAP eta PAGKAKAISA, ProBolivia eta EGIZU elkarteetako ordezkariekin ere izan zen. Demir horiekin guztiekin Getxoko ondarearen parte gisa antolatzen ari diren kultur ondarea ospatzeko ekitaldiei buruz mintzatu zen, eta baita bertoko eta atzerritarren arteko harremanetarako guneak sustatu nahi dituzten ekimenei buruz ere (esate baterako, Mila Zapore edo Bizilagunak).

Prentsa bulegoa: 94 466 03 20.

Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen dizuegu. Begirunez.

El Ayuntamiento de Getxo, a través del Servicio de Bibliotecas y la Unidad de Inmigración e Interculturalidad, ha publicado la guía de lectura “Tan lejos, tan cerca: migraciones y refugio”, dentro de la Estrategia Intercultural impulsada por el programa “Liburutegiak Topaleku, Las Bibliotecas un lugar de encuentro”. Entre los objetivos del programa, que impulsa los valores de la convivencia intercultural a través de actividades que se desarrollan durante todo el año, se quiere potenciar las bibliotecas como espacio de encuentro y convivencia entre personas de diferentes culturas y orígenes, además de y poner en valor el patrimonio cultural de las comunidades migradas.

La guía de lectura pretende destacar el valor de la diversidad cultural como principal patrimonio de la humanidad, ya que constituye uno de los elementos esenciales de la transformación de la realidad urbana y social. En ese sentido, las Bibliotecas de Getxo y la Unidad de Inmigración e Interculturalidad, con la colaboración de la Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo, ponen al alcance de la ciudadanía recursos, como la citada guía de lectura, para fomentar desde múltiples perspectivas el conocimiento en materia de movimientos de personas en el mundo. La Guía comenzó a editarse en el año 2009 con la colaboración del Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco, y sus ejemplares pueden ser solictados en la Biblioteca de Villamonte o consultados on-line: https://plus.google.com/collection/8-EbqB

Visita de Hakan Demir

Esta guía está en consonancia con las actividades programadas este año dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio organizadas por Diputación de Bizkaia. Precisamente conocer de cerca las actividades y acciones desarrolladas en Getxo dentro de dicho programa, fue el objetivo de la visita realizada ayer a Getxo por el responsable de la aplicación de los Acuerdos del Convenio de Faro (Portugal), sobre el valor del Patrimonio Cultural para la sociedad, Hakan Demir.

Durante la visita, se ha reunió con personal técnico de las Bibliotecas y del Servicio de Inmigración que le dieron cuenta de diferentes iniciativas desarrolladas en Getxo (Bibliotecas, Lugares de Encuentro, Estrategia Antirumores, Bizilagunak,….), y con representantes de la Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo, las asociaciones México Lindo, Mujeres con Voz, SIKAP y PAGKAKAISA de Filipinas, ProBolivia y EGIZU. Con todas ellas pudo hablar de las acciones conmemorativas de su patrimonio cultural como parte del patrimonio de Getxo, ási como de los programas que buscan potenciar los espacios de interacción entre las personas autóctonas y extranjeras (como es el caso de la iniciativa Mila Zapore o Bizilagunak).

Oficina de prensa: 94 466 03 20.

Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la atención que siempre nos prestáis.

Atentamente.

Immigrazioa eta Kulturartekotasuna I Inmigración e Interculturalidad
Getxoko UdalaI Urgull z.g 2. solairua.I 48991 Getxo
Ayto. de GetxoI Urgull s/n 2º piso I 48991 Getxo
WebI Facebook
Telef. + 34 944 660 151

GuiaGetxo2016.pdf